Switch to Dual Emblem Display

Link to an image of this page  Link to an image of this page  [R8r p271]

Appii infamia.

The infamous behaviour of Appius.

In constuprata iudicia.[1]

Votes-for-sex scandals. [Lit. On judgments bought by debauchery].

Virginiae parat insidias & retia tendit
Appius, & veneri ponitur urna suae.[2]
Sit manibus truncus iudex, sit lumine captus,
Qui volet in nostro dicere iura foro.
Qui potes aequali causas tractare lapillo,
Actoris coniux si sit amica tibi?

Appius sets a trap and casts a net to ensnare Virginia, And casts his vote in return for her favours.* May the judge be deprived of his hands, may his eyes be put out, Who wants to give judgments in our law-courts. How can you hear cases fairly [lit. with a fair voting-pebble], If you’re having it off with the plaintiff’s [or advocate’s] wife?
* Lit. ‘the urn [i.e. judicial ballot-box] is paid for her love’.

Link to an image of this page  Link to an image of this page  [R8v p272]

NARRATIO PHILOSOPHICA.

NOnnulli sunt qui errore suo & peccan-
di licentia tam impensè delectantur, ut eorum
animus in praeclarissimis dignitatibus obeundis
non tantùm cupiditate & avaritia non expleri possit,
sed etiam gradum illum suum stupri & libidinis acces
sione audeant funestare. Et quemadmodum Ap-
pius decemvir, quam privatis pollicitationibus,
& occulta largitione expugnare non potuit, eam
sententiae suae & iuris constituti vinculis irretire
conatus est: ita homines impuri à qua in amori-
bus bene sunt accepti, vel si hoc sibi praestitum iri
non desperant, facilè in sententia ferenda ad illius
nutum & benevolentiam se convertunt. Quorum
eò detestabilior est improbitas, quòd sanctissimo
aequitatis & iuris instrumento, cuius moderatio-
ne reipublicae salus & tutela continetur, abutun-
tur ad sordes & impuritate suas. Itaque bene Pe-
ricles
ad Sophoclem, qui conspecto eleganti for-
ma puero, exclamaverat, Decet, inquit, Praetorem
non tantum manus, sed etiam oculos habere con-
tinentes. Qui autem ita perturnationibus suis cru
ciantur, ut se non sibi solis à natura creatos putent,
sed partem avaritiae & sordibus tribuant, partem
libidini, partem gratiae aut iracundiae, quae in de-
fungendo magistratu hominibus illis pestis capi-
talior esse potest? quod portentum civitati perni-
ciosius? Phrynem meretricem Thespiensem nar-
rat Athenaeus libro decimotertio Δειπνοσοφιστῶν, ab
Anaximene quodam apud Athenienses de crimi-
ne delatam esse: sed cum illa pectus nudasset, to-
Link to an image of this page  Link to an image of this page  [S1r p273]tius ordinis sententiis absoluta est. Hoc certè qui
fecisset in symposio, cum fortasse deposito pignore
ad controversiam ventum est, excusationem haberet: sed
qui in loco maiorum, extra quem salua imperii
dignitate, salvis auspiciis & legibus iudicari non
potest, tam infame iudicium constituerit, is opi-
nor sit dignus qui non in senatum, sed pistrinum
dedatur. Iam verò non impudentis tantum, sed ho
minis prorsus dissoluti est, in ea casua iudicare
velle, cuius alteram partem vel omnium testi mo-
nio sibi amore nefario devinxerit. Sicut enim vo-
luptate titillari & impelli humanum est, ita faci-
nus est, mea quidem sententia, omnium scelestissimum, in
subselliis & iudiciis libidinem ducem & magistram se-
qui. Sed qui ex sceleribus suis fructum capiunt, illis
forsitan sit condonandum, si ea omnibus nota, & etiam pu
blici iuris authoritate confirmata esse velint. Mar-
cus quidem Cato
Q. Flaminium consularem hominem Cen
sor senatu movit, quòd is in Gallia Proconsul ut
gratum scorto faceret, hominem nocentem quem in vin-
culis habebat, poena affecisset. Turpe enim & no-
tandum esse gravissimus Censor existimavit, petente
meretrice etiam sontem iusto supplicio condemnari.
Qui enim in republica magistratus gerunt, refre-
nent cupiditates, libidines coerceant, affectibus im-
perent, & seipsos non tantum in testimonium, sed in iu
dicium vocent, ut eodem iure, quod in alios constitue-
rint, & utantur ipsi. Is enim bene populo impera-
bit, qui sibi ipsi prius noverit imperare: estque
perquam invidiosum, eum cui à publico legis
propugnatio decreta est, leges offendere.

Notes:

1.  The reference is to a phrase of Cicero’s, Ad Atticum, 1.18.3.

2.  Appius Claudius was one of the Roman decemvirs (a dictatorship of ten judges that ran the Republic, 451-449 BC). He is said to have made an unjust decision which would have forced a young woman named Verginia [or Virginia], daughter of a centurion Lucius Verginius - who had spurned his advances - into prostitution, prompting her father to kill her (or her suicide); the Roman people rose against the Decemvirate and restored the more traditional officers of the Republic. Livy, Ab Urbe Condita, 3.44-58 - he compares these events to the rape of Lucretia and the fall of the Roman monarchy.Iconclass Keywords

Relating to the image:

Relating to the text:

  • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) [56F2] Search | Browse Iconclass
  • death of Virginia: she is stabbed to death by her father, the centurion Virginius, in order to save her from the lust of Appius Claudius, who had her falsely claimed as a slave and was giving judgement in her case [98C(VIRGINIA)68] Search | Browse Iconclass
  • Equality, Equity, Fairness, Righteousness; 'Equalità', 'Equità', 'Giuditio giusto', 'Ordine dritto e giusto', 'Ugualità' (Ripa) [59C21] Search | Browse Iconclass
  • Injustice; 'Ingiustitia' (Ripa) [59CC2] Search | Browse Iconclass
  • Judgment of Conduct [57B] Search | Browse Iconclass
  • Licentiousness, Lasciviousness; 'Lascivia', 'Licenza' (Ripa) [57AA51] Search | Browse Iconclass

Hint: You can turn translations and name underlining on or off using the preferences page.

 

Back to top