Switch to Dual Emblem Display

Link to an image of this page Link to an image of this page [T1r p289]

Ad Tenediam securim.[1]

On the axe of Tenedos.

Tribunal boni iudicis.

The court [lit. judgment-seat] of a good judge.

Prodigiosa vides Tenedae tormenta securis,
Quam vigil adverso Rege viator habet:
Illa patronorum mendacia stulta coercet,
Et captis resecat crimina pignoribus:
Imperat & positis rabiosa silentia multis,
Incoeptisque iubet litibus esse modum:
Condignasque frequens adfert ad iurgia poenas,
Sic omnis sensim causa sopita manet.

You see the tremendous [potential for inflicting] pain of the axe of Tenedos Which the duty guard* holds beside the King [lit. with the King opposite]: It curbs the foolish lies of advocates, And puts a stop to accusations [or crimes, or criminals] through the seizure of property; It commands, too, the silence of raging multitudes [lit. the raging silences when many have been put], And keeps lawsuits to within reasonable proportions once they have been set in motion: It often brings wholly appropriate punishment in legal disputes, And so every case, gradually, remains shut up.
* Viator: a summoner, a guard whose duty was to summon persons to come before the magistrate.

Link to an image of this page Link to an image of this page [T1v p290]

NARRATIO PHILOSOPHICA.

IN Tenedo Hellesponti insula long celeberri-
ma, nunquam reges forum egisse memoran-
tur, nisi adesset lictor cum securi, qui iudicantis ma-
iestatem apud eos qui se vadimonio stitissent, tue
retur. nam & si Agesilaus qui apud Spartam ma-
gna cum laude imperavit, principem benevolen-
tia magis inter suos septum esse debere, qum ar-

mis existimaverit: tamen cm nihil sit tam sanctum
quod non hominum violet audacia: est mea qui-
dem sententia iudiciorum dignitati summ con-
sentaneum, eos metu supplicii petulantia summo
veri, qui loci religione & sedentis dignitate in of
ficio nequeunt retineri. Itaque sapienter veteres
lege lata minoribus magistratibus modicam cor
citionem detulerunt, quasi sine ea iurisdicendi mu
nus diutius stare non posset. Iam ver is est nostra
rum rerum status, ut quem locum maiore & obser
vantia & cultu honorandum esse maiores statue-
runt, is cert turbulentissimus & importunitatis
plenissimus appareat. Qua enim fronte, qua vere
cundia, quo vultu in agendis causis versantur illi
qui procuratores nominantur? Nam, ut omittam
fidem (qua tamen una iudiciorum authoritas ma
xim continetur) quid illis hominibus in dicenda
causa petulantius, quid magis importunum & lo
quax? ita ver dicunt ut non precario, sed vi & ar
mis in praeclaram illam sedem venisse videantur:
in mala causa ita plerunque quiritant, ut non aequi-
tatis comparatione, sed strepitu & clamore disce-
ptari quaestio videatur. Eas lites quas vel ipso no-
Link to an image of this page Link to an image of this page [T2r p291]mine ex invidia laborare animadvertunt, ita tran
sigunt, ut nihil nisi per contumaciam & eremodi
cium cum adversario gerant. In quo tantum calli
ditate & astutia valent, ut etiam eos qui praesentes
liti adsunt, quasi defuerint condemnatos faciant.
Quorum e capitalior est improbitas, qud is lo-
cus quem maiores sacrum, & qui ei praeessent sa-
crosanctos magistratus appellaverunt, istis dolis
omnino deformatus iacet: cuius tanta fuit apud
Romanos religio, ut eum qui altius in curia ster-
nutasset, multa dicta in carcerem coniicerent. Ne
que enim rabulis & proclamatoribus de foro de-
bet dari ad dicendum locus: quique magis firmi-
tate vocis & laterum contentione, qum
momento rationis ad causam instru-
ctus venit, ei opinor plurimum
iudex sit concessurus, si
consilium dimi-
serit.

Notes:

1. The axe of King Tenes (after whom the island of Tenedos, near Troy, was named) was a symbol of short, sharp decisions.Iconclass Keywords

Relating to the image:

Relating to the text:


Hint: You can turn translations and name underlining on or off using the preferences page.

 

Back to top