Switch to Dual Emblem Display

Link to an image of this page Link to an image of this page [V4v p312]

In Amphionem.[1]

On Amphion.

Pax.

Peace.

Musicus Amphion citharam dum pectine[2] pulsat,
Septifores Thebas condidit ad numerum:
Praestitit hoc concors modulatae gratia chordae,
Moenibus ut populum cingeret ille ferum.
Sic divina statum concordia continet urbis,
Et ligat unanimi barbara corda fide.

While Amphion the musician strummed the lyre with his plectrum, he founded seven-gated Thebes to the rhythm of his music. The harmonious grace of the melodious string [-playing] achieved this: That he girded his wild [i.e. hitherto uncivilised] people with city walls. Even so does divine harmony hold together the polity of a city, and binds together barbarous hearts in trust and concord [lit. united trust].

Link to an image of this page Link to an image of this page [V5r (as A5r) p313]

NARRATIO PHILOSOPHICA.

AMphionem Mercurii filium cantu & fi-
dibus tam praestantem fuisse fabulae retule-
runt, ut summa illa numerorum suavitate saxa ra-
peret, eaque ad muros urbis Thebanae construen-
dos in locum unum modorum flexionibus dedu-
ceret. Quam rem ideo potis effictam possimus
suspicari, qud Amphion omni eloquentiae & pru
dentiae laude cumulatus, barbaros homines & fe-
rarum more in sylvis degentes moenibus sepserit,
& ad societatem vitae revocarit. Sed non erit meo
iudicio proposito fabulae alienum, si novam il-
lam Thebanae urbis structuram ex variis aequabi-
liter citharae concentibus effectam, ad civilem con
cordiam referamus. Ut enim civitates iam constru
ctae diutius in splendore & maiestate esse non pos
sunt, nisi in unum conspirantibus civium animis
respublica temperetur: ita neque urbes condi, nisi
eorum qui ad aedificium convenerunt, eadem sit
ratio & voluntas. Neque ver Agesilaus aliis pro-
pugnaculis & muris firmandam esse civitatem exi-
stimavit, qum civium corporibus: qui si se sum-
mo studio & consensu ad alicuius sapientis volun
tatem ductumque applicaverint, erit opinor fa-
ctu difficile, firmissimis illis concordiae praesi-
diis firmatam rempublicam evertere. Iam ver
ne externa meditemur, cedo quibus artibus Chri
stianorum
opes in Asia conciderunt? quae res Grae
corum florentissimum imperium funditus dele-
vit? quae vis Rhodum insulam, orae maritimae ocu
lum effodit? quae res Othomanos Christianorum
Link to an image of this page Link to an image of this page [V5v p314]spoliis & triumphis tantopere decoravit? intesti-
nae cert Christianorum inter sese simultates. Ne-
que enim unquam Barbari illi Christianos bello
lacessendos esse iudicaverunt, qum de illorum do-
mesticis odiis certiores facti essent: neque prius
Mahumetes Magnus de oppugnanda Constanti-
nopoli
consilium cepit, qum Europam suis pro-
stratam armis iacere perspexisset. Et patrum no-
strorum memoria, Gallorum imperium quod Ca
roli Magni
& caeterorum regum armis florentis-
simum ad illam aetatem permanarat, popularibus
principum studiis pen deletum est. Ex quo satis
efficitur, saepe civitatibus perniciosum fuisse pa-
rem summorum civium principatum: qu enim
quisque animi magnitudine maxim praestat, e
certe gloriae avidior est: quam qui appetit, vult
omnium princeps esse vel potius solus: ex quo tur
bulentissimae in multis populis dissensiones exti-
terunt: neque enim caeteri consiliorum & do-
minationis in republica socii aequo a-
nimo ferre possunt, ab uno di-
ripi patrimonium to-
tius domina-
tus.

Notes:

1. The King of Thebes and legendary musician, whose playing caused the walls of Thebes to be raised up by magic. He was the son of Jupiter and Antiope, and husband of the ill-fated Niobe.

2. The pecten was some sort of hand-held instrument for plucking or striking the strings of the lyre: cf. Vergil, Aeneid, 6.647 (‘iamque eadem digitis, iam pectine pulsat eburno’).Iconclass Keywords

Relating to the image:

Relating to the text:


Hint: You can turn translations and name underlining on or off using the preferences page.

 

Back to top