Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Emblemata / Les emblemes (1584): Prudens magis qum loquax. PLUS ADVISE, QUE non pas langagier.

 

Back to top