Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Emblemata / Les emblemes (1584): Gramen. Le Gramen, ou dent de chien

 

Back to top