Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Emblemata / Les emblemes (1584): Etiam ferocissimos domari. Que l'on domte mesmes les plus haults  la main.

 

Back to top