Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Emblemata / Les emblemes (1584): Omnia mea mecum porto. Je porte tout quant & moy.

 

Back to top