Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Sambucus, Joannes: Les emblemes (1567): Sobrič potandum.

 

Back to top