Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Sambucus, Joannes: Les emblemes (1567): Interiora vide.

 

Back to top