Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Sambucus, Joannes: Emblemata (1564): Generosis DD. Marco & Ioanni Fuggeris fratribus.

 

Back to top